?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

q儿园装修设计风?知识_q儿园装修攻?金宝贝装饰官|?/title> </h1> <meta name="keywords" content="q儿园设?q儿园装修设?q儿园装修攻?装修程,装修风水,装修风格"> <meta name="description" content="金宝贝装饰是一家专业做q儿园设计装修公司,金宝贝装饰装修百U频道提q儿园设计装修、装修流E、装修风水、装修风格等q儿园装修相关知识,帮助你快速掌握幼儿园装修技巧?> <meta name="robots" content="all" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="applicable-device"content="pc"> <link rel="canonical" href="http://www.cat2net.com/"/> <meta name="copyright" content="2001-2018 RHTCtech Inc." /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/jianwang360/css/style1.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/jianwang360/css/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/templets/jianwang360/js/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/jianwang360/js/carousel.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/jianwang360/js/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/jianwang360/danye/js/tiaozhuan.js"></script> <script type="text/javascript">browserRedirect("https://m.jbbsjzx.com/baike/");</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><noscript id="ydx2g"></noscript><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></listing></noscript></p><noscript id="ydx2g"><input id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></input></noscript><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></noscript></input></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></input></listing></p><listing id="ydx2g"></listing><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></listing><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p></noscript></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"></noscript><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p></listing></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></listing></p></p><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p></listing></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></input><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></listing><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></input></input></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></p></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><listing id="ydx2g"></listing> <p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></noscript></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><noscript id="ydx2g"></noscript><input id="ydx2g"><p id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></p></input><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></listing><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></input><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><input id="ydx2g"></input><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></noscript><input id="ydx2g"></input><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input></input><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></p></p><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><p id="ydx2g"></p><listing id="ydx2g"></listing><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></p><noscript id="ydx2g"></noscript><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></listing></listing> <listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></listing><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"></noscript><input id="ydx2g"></input><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><input id="ydx2g"></input><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript></listing><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></listing></listing><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></noscript><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></input></input></input><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"></p><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input></input><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></listing><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></p></noscript><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><input id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></input></noscript></p><noscript id="ydx2g"></noscript></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <!--top开?-> <!--top开?-> <div class="topbg"> <div class="top"> <div class="itc-left left" id="switch_city"><a>北京<em>[切换]</em></a></div> <!--城市弹出层开?-> <div class="city_name" id="city_select"> <dl style="height: 60px;"> <dt>华北</dt> <dd> <a rel= "nofollow" class="city_sss" href="" style="color: #ec4e21; font-weight: bold;">北京</a> </dd> </dl> </div> <p class="right header-iphone"><span>服务热线Q?/span><img src="/templets/jianwang360/imgs/tel.png" alt="金宝贝装饰幼儿园装修设计400服务热线"></p> </div> </div> <div class="width"> <div class="header"> <h1 class="left"> <a rel= "nofollow" href="/" class="a-city switch_city"> <img src="/templets/jianwang360/images/logo.png" alt="金宝贝装? title="q儿园装修设? height="88"> </a> <a rel= "nofollow" href="tel:400-050-9055" class="tel-x">: 400-050-9055</a> </h1> <!-- <div class="mobBtn"> <img src="/templets/jianwang360/images/caidan.png" alt="" /> </div> --> <!--弹出层结?-> <div id="head_html"> <div class="menu_my"> <div class="m_menu f_cb"> <ul> <li><a href="/" title="首页 " ><span>首页</span> </a></li> <li><a href="/sjyw/" target="_blank" rel="nofollow" title="设计业务 " >设计业务 </a></li> <li><a href="/zxyw/" target="_blank" rel="nofollow" title="装修业务 " >装修业务 </a></li> <li><a href="/case/" target="_blank" rel="" title="设计装修案例 " rel='dropmenu4' >设计装修案例 </a></li> <li><a href="/zjgd/" target="_blank" rel="" title="在徏工地 " >在徏工地 </a></li> <li class='hover'><a href='/baike/' rel='dropmenu5'><span>装修癄</span></a></li> <li><a href="/us/" target="_blank" rel="nofollow" title="关于我们 " rel='dropmenu6' >关于我们 </a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div id="nav" class="mob-nav" class="left"> <ul> <li><a href="/">首页</a><em></em></li> <li><a rel= "nofollow" href="/sjyw/" target="_blank">设计业务</a><em></em></li> <li><a rel= "nofollow" href="/zxyw/" target="_blank">装修业务</a><em></em></li> <li><a href="/case/jpal/" target="_blank">设计案例</a><em></em></li> <li> <a rel= "nofollow" href="javascript:;" class="more">更多</a> <dl> <dd><a href="/baike/" target="_blank">装修癄</a><em></em></dd> <dd><a rel= "nofollow" href="/us/" target="_blank">关于我们</a><em></em></dd> </dl> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(".more").click(function(){ $(this).siblings("dl").slideToggle(); }) </script> <div class="narrow_980"> <!-- <div class="header-page-nav"> <ul class="secondary-page-nav nav-xgt"> <li> <a href="/xnzx/">区域设计知识</a> <span class="division-thread"></span> </li> <li> <a href="/xcsc/">q儿园装修选材</a> <span class="division-thread"></span> </li> <li> <a href="/zxfs/">装修施工知识</a> <span class="division-thread"></span> </li> <li> <a href="/style/">风格定位</a> <span class="division-thread"></span> </li> </ul> </div> --> <div class="container xzx_wrap"> <!-- 新增发标和banner --> <div class="clear form_banner"> <div class="col_l form-box-left form-box-left-width"> <div class="left-form"> <div class="scZxTopR clearfix"> <!--<div class="scZxTopSearch"> <form action="" method="get" id="subform" name="subform" onsubmit="return checkinput()"> <input type="text" name="keyword" id="keyword" placeholder="误入关键词" value="" class="scZxTopSearchInput"> <a class="scZxTopSearchBtn" href="javascript:searchs();">搜烦</a> </form> </div>--> <div class="lfMflf" style="margin-top: 30px;"> <div class="lfMflfTit"><img src="/templets/jianwang360/imgs/wsyy.png" alt="" /></div> <form class="rightform1" action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <input type="text" placeholder="误入您的姓? required="" name='xm' id='xm'> <input type="text" placeholder="误入您的电? required="" name='tel' id='tel' size="5" maxlength="11"> <input type="text" placeholder="误入您的幼儿园地址" required="" name='dizhi' id='dizhi'> <input type="text" placeholder="误入您的装修面U? required="" name='area' id='area'> <input type="hidden" name="ip" id="ip" value=""> <input type="hidden" name="time" id="time" value=""> <input type="hidden" name="dede_fields" value="city,select;area,text;shi,select;ting,select;chu,select;wei,select;yangtai,select;xm,text;tel,text;dizhi,text;fengge,text;ip,text;time,text" /> <input type="hidden" name="dede_fieldshash" value="eca7539f53c27c2a0eb1c8d6c8b56189" /> <input type="submit" name="submit" value="提交甌" class="lfMflfBtn"> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="col_r"> <div class="xzx-banner"> <!-- banner区域[[ --> <div class="zxgl_banner"> <!-- <a href="javascript:void(0);" class="bLeft"><span class="banner_arrow"></span></a> <a href="javascript:void(0);" class="bRight"><span class="banner_arrow"></span></a> --> <ul id="zxgl_slider" class="zxgl_slider"> <li class="" style="display: block; opacity: 1;"> <a href="http://www.cat2net.com/" id="qyuef"><img src="/uploads/180329/1-1P329192914F7.jpg" border="0" /></a> </li> </ul> <!-- <ul class="slider_mark" style="margin-left: -30px;"> <li class="mark_dot mark_dot_on"><a href="javascript:void(0);" class="slider_ico"></a></li> <li class="mark_dot"><a href="javascript:void(0);" class="slider_ico"></a></li> <li class="mark_dot"><a href="javascript:void(0);" class="slider_ico"></a></li> </ul> --> </div> <!-- banner区域]] --> </div> <!-- q告?--> <div class="clear xzx_bansecb"> <div class="col_l"> <a href="http://www.cat2net.com/baojia/index.html" id="qyuef"><img src="/uploads/171211/1-1G211141323638.jpg" border="0" /></a> </div> <div class="col_r"> <a href="" id="qyuef"><img src="/uploads/171211/1-1G211141210492.jpg" border="0" /></a> </div> </div> </div> </div> <!-- <a name="liucheng"></a> <div class="xzx_seca clearfix"> <h2><a href="/yezhu/zxlc.html">装修程 </a></h2> <div class="seca_item seca_itema"> <div class="item_hd"> <img src="/uploads/171211/1-1G21114011U23.jpg" border="0"> </div> <div class="item_bd"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="seca_item seca_itemb"> <div class="item_hd"> <img src="/uploads/171211/1-1G211140134450.jpg" border="0"> </div> <div class="item_bd"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="seca_item seca_itemc"> <div class="item_hd"> <img src="/uploads/171211/1-1G211140152W1.jpg" border="0"> </div> <div class="item_bd"> <ul> </ul> </div> </div> </div> --> <!-- 选材q告位]] --> <a name="gonglue"></a> <div class="xzx_secc xzx_sec clearfix"> <div class="secc_hd"> <ul class="secc_hdside"> <li><a href="/xnzx">MORE>></a></li> </ul> <h2><a href="/xnzx">q儿园设计知?/a></h2> </div> <div class="secc_bd"> <div class="secc_bdl"> <div class="bdl_item bdl_item_xa"> <a class="item_hd" href="/xnzx/19.html" title="在设计布|幼儿园走廊时要注意哪些?" target="_blank"> <img alt="在设计布|幼儿园走廊时要注意哪些?" src="/uploads/allimg/171123/1-1G123104GAV.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">在设计布|幼儿园走廊时要注意哪些?</span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <a class="item_hd" href="/xnzx/673.html" title="q儿园手l墙主题设计技巧有哪些" target="_blank"> <img alt="q儿园手l墙主题设计技巧有哪些" src="/uploads/allimg/180809/1-1PP91632355C.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">q儿园手l墙主题设计技巧有哪些</span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <div class="bdl_item"> <ul class="item_bd"> <li><a href="/xnzx/616.html" title="如何U学设计布局q儿园环?" target="_blank"><span class="li_dec"></span>如何U学设计布局q儿园环?</a></li> <li><a href="/xnzx/615.html" title="专业q儿园装饰设计才能做到更安全" target="_blank"><span class="li_dec"></span>专业q儿园装饰设计才能做到更安全</a></li> <li><a href="/xnzx/613.html" title="q儿园室内彩l墙设计布置Ҏ是什?" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园室内彩l墙设计布置Ҏ是什?</a></li> <li><a href="/xnzx/612.html" title="q儿园墙面玩兯?墙面玩具布置注意事项" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园墙面玩兯?墙面玩具布置注意事项</a></li> <li><a href="/xnzx/483.html" title="q儿园装修做墙饰彩绘该注意哪?" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修做墙饰彩绘该注意哪?</a></li> <li><a href="/xnzx/480.html" title="q儿园室内环境设?打造优质学习环? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园室内环境设?打造优质学习环?/a></li> <li><a href="/xnzx/475.html" title="q儿园厨房设计装修原?安全与健? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园厨房设计装修原?安全与健?/a></li> <li><a href="/xnzx/468.html" title="q儿园空间装饰设计一定要和谐融洽" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园空间装饰设计一定要和谐融洽</a></li> <li><a href="/xnzx/472.html" title="q儿园整体环创设?打造丰富的校内环境" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园整体环创设?打造丰富的校内环境</a></li> <li><a href="/xnzx/474.html" title="q儿园室内区域划?q儿园区域设? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园室内区域划?q儿园区域设?/a></li> <li><a href="/xnzx/458.html" title="q儿园墙面设计布|核心在哪里?" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园墙面设计布|核心在哪里?</a></li> <li><a href="/xnzx/455.html" title="q儿园楼梯间环创设计 楼梯间墙面内容布|? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园楼梯间环创设计 楼梯间墙面内容布|?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="secc_bdr"> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/xnzx/325.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园小班的墙饰设计重点在哪?" src="/uploads/allimg/180409/1-1P409161A2a3.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xnzx/325.html" title="q儿园小班的墙饰设计重点在哪?" target="_blank">q儿园小班的墙饰设计重点在哪?</a> <div class="item_des">q儿园小班的墙饰设计 Q在色彩上,更应该注意给孩子以美的视觉n受。图画色泽宜单纯Q接q自Ӟq样可以令孩子们产生丰富的想象。其ơ,环境中的</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/xnzx/644.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园外墙色彩设计注意事与搭配忌" src="/uploads/allimg/180731/1-1PI11G155U1.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xnzx/644.html" title="q儿园外墙色彩设计注意事与搭配忌" target="_blank">q儿园外墙色彩设计注意事与搭配忌</a> <div class="item_des">很多q儿园的园长都希望把q儿园外观设计的漂漂亮亮的,q样p吸引朋友来到幼儿园中,q个W一印象是非帔R要的Q也是很多园长关注的问题。然</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/xnzx/361.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园装修多久甲醛才能散?才能招生?" src="/uploads/allimg/180529/1-1P529142550959.png" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xnzx/361.html" title="q儿园装修多久甲醛才能散?才能招生?" target="_blank">q儿园装修多久甲醛才能散?才能招生?</a> <div class="item_des">甲醛是装修行业最l常听到的一个词Q随着Z对安全越来越xQ幼儿园装修安全问题成ؓ首位Q那?q儿园装修多久甲醛才能散??今天金宝贝装饰就</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/xnzx/204.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园现代风D修技巧和装修要点" src="/uploads/allimg/180123/1-1P123103625606.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xnzx/204.html" title="q儿园现代风D修技巧和装修要点" target="_blank">q儿园现代风D修技巧和装修要点</a> <div class="item_des">C风格装修在幼儿园中也是非常受Ƣ迎Q尤其在面积比较的q儿园更是经常看刎ͼ因ؓ面积的q儿园在装修的时候更加繁琐,更想装出大的I间Q所</div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- 选材q告位]] --> <a name="ketang"></a> <div class="xzx_secc xzx_sec clearfix"> <div class="secc_hd"> <ul class="secc_hdside"> <li><a href="/xcsc">MORE>></a></li> </ul> <h2><a href="/xcsc">q儿园装修选材</a></h2> </div> <div class="secc_bd"> <div class="secc_bdl"> <div class="bdl_item bdl_item_fa"> <a class="item_hd" href="/xcsc/132.html" title="q儿园中式地面材料选择 中式地面装修Ҏ" target="_blank"> <img alt="q儿园中式地面材料选择 中式地面装修Ҏ" src="/uploads/allimg/180109/1-1P109154944P0.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">q儿园中式地面材料选择 中式地面装修Ҏ</span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <a class="item_hd" href="/xcsc/78.html" title="高端装修选材Ҏ 藻泥如何鉴?" target="_blank"> <img alt="高端装修选材Ҏ 藻泥如何鉴?" src="/uploads/allimg/171225/1-1G225153103229.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">高端装修选材Ҏ 藻泥如何鉴?</span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <div class="bdl_item"> <ul class="item_bd"> <li><a href="/xcsc/1029.html" title="滕州q稚园室外地面塑胉购标准" target="_blank"><span class="li_dec"></span>滕州q稚园室外地面塑胉购标准</a></li> <li><a href="/xcsc/1026.html" title="q儿园教室吊设计常用的材料" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园教室吊设计常用的材料</a></li> <li><a href="/xcsc/2109.html" title="q儿园装修材料硅L优点有哪? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修材料硅L优点有哪?/a></li> <li><a href="/xcsc/2101.html" title="q儿园装修的时候如何选择材料" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修的时候如何选择材料</a></li> <li><a href="/xcsc/2087.html" title="q儿园材料选择知识分? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园材料选择知识分?/a></li> <li><a href="/xcsc/2078.html" title="q儿园装修时选择材料有哪些原? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修时选择材料有哪些原?/a></li> <li><a href="/xcsc/2058.html" title="q儿园装修过E中有关卫生间的材料选择" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修过E中有关卫生间的材料选择</a></li> <li><a href="/xcsc/2045.html" title="q儿园装修时Ҏ料有哪要? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修时Ҏ料有哪要?/a></li> <li><a href="/xcsc/2037.html" title="q儿园装修材料如何选择有哪些要? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修材料如何选择有哪些要?/a></li> <li><a href="/xcsc/2022.html" title="q儿园室内设计装修时如何选择材料" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园室内设计装修时如何选择材料</a></li> <li><a href="/xcsc/2013.html" title="q儿园装修过E中Ҏ料有哪些要求" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修过E中Ҏ料有哪些要求</a></li> <li><a href="/xcsc/1980.html" title="q儿园装修选择材料的时候要注意q些问题" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修选择材料的时候要注意q些问题</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="secc_bdr"> <div class="bdr_item bdl_item_fc"> <a href="/xcsc/632.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="哪些东西可以做幼儿园墙饰相框设计的材?" src="/uploads/allimg/180725/1-1PH51K124958.JPEG" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xcsc/632.html" title="哪些东西可以做幼儿园墙饰相框设计的材?" target="_blank">哪些东西可以做幼儿园墙饰相框设计的材?</a> <div class="item_des">q儿园的墙面相框是非常好的装饰品Q然而现在很多漂亮的相框在幼儿园墙面上ƈ不好看, 哪些东西可以做幼儿园墙饰相框设计的材? 今天金宝贝装饰就</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_fc"> <a href="/xcsc/108.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="液态壁U有哪些优缺?液态壁U怎么? src="/uploads/allimg/180103/1-1P10315191R29.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xcsc/108.html" title="液态壁U有哪些优缺?液态壁U怎么? target="_blank">液态壁U有哪些优缺?液态壁U怎么?/a> <div class="item_des">q儿园装修壁U当然是必备的装修材料,随着现在装修材料市场不断发展Q壁U的U类也是来多Q而液态壁U就是现在一U新兴的概念墙漆Qƈ且其?/div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_fc"> <a href="/xcsc/86.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="H帘搭配技?q儿园中式装修如何搭配窗? src="/uploads/allimg/171226/1-1G226152359564.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xcsc/86.html" title="H帘搭配技?q儿园中式装修如何搭配窗? target="_blank">H帘搭配技?q儿园中式装修如何搭配窗?/a> <div class="item_des">随着q儿园装修风D来越多,内饰的搭配越来越有讲IӞ比如说窗帘搭配就是非帔R要的一,H帘不仅能美化我们装修的I间Q还能v到遮挡阳光、保</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_fc"> <a href="/xcsc/76.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="软木地板用在q儿园好不好" src="/uploads/allimg/171222/1-1G222151GOW.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/xcsc/76.html" title="软木地板用在q儿园好不好" target="_blank">软木地板用在q儿园好不好</a> <div class="item_des">随着现在装修行业的不断发展,也带动了装修建材的兴P而在q儿园装修这一斚w更成为现在很多徏材企业着重投入的一个方向,在幼儿园装修中地板的</div> </div> </div> </div> </div> </div> <a name="baikeku"></a> <div class="xzx_secc xzx_sec clearfix"> <div class="secc_hd"> <ul class="secc_hdside"> <li><a href="/zxfs">MORE>></a></li> </ul> <h2><a href="/zxfs">q儿园装修知?/a></h2> </div> <div class="secc_bd"> <div class="secc_bdl"> <div class="bdl_item bdl_item_xa"> <a class="item_hd" title="q儿园风水禁?避免出现q几U东? href="/zxfs/196.html" target="_blank"> <img alt="q儿园风水禁?避免出现q几U东? src="/uploads/allimg/180122/1-1P122093620552.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">q儿园风水禁?避免出现q几U东?/span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <a class="item_hd" title="q儿园办公室装修十大风水忌" href="/zxfs/190.html" target="_blank"> <img alt="q儿园办公室装修十大风水忌" src="/uploads/allimg/180119/1-1P119103021b7.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">q儿园办公室装修十大风水忌</span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <div class="bdl_item"> <ul class="item_bd"> <li><a href="/zxfs/2102.html" title="q儿园在q行地面装修时要注意哪些问题" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园在q行地面装修时要注意哪些问题</a></li> <li><a href="/zxfs/2107.html" title="q儿园装修格局如何布置" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修格局如何布置</a></li> <li><a href="/zxfs/2110.html" title="q儿园设计中色彩搭配注意事项及其忌" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园设计中色彩搭配注意事项及其忌</a></li> <li><a href="/zxfs/2113.html" title="惌设计出高端幼儿园必须注意的细? target="_blank"><span class="li_dec"></span>惌设计出高端幼儿园必须注意的细?/a></li> <li><a href="/zxfs/2114.html" title="q儿园中孩子们的图书室如何设计装? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园中孩子们的图书室如何设计装?/a></li> <li><a href="/zxfs/1881.html" title="q儿园装修设计计划方案分? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修设计计划方案分?/a></li> <li><a href="/zxfs/1135.html" title="q儿园大厅装修设计这些技巧不可少" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园大厅装修设计这些技巧不可少</a></li> <li><a href="/zxfs/2095.html" title="q儿园在装修设计q程中需要注意的地方" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园在装修设计q程中需要注意的地方</a></li> <li><a href="/zxfs/1004.html" title="q儿园的室外墙体设计规范" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园的室外墙体设计规范</a></li> <li><a href="/zxfs/811.html" title="q儿园国学教室装修,如何q行环境布置" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园国学教室装修,如何q行环境布置</a></li> <li><a href="/zxfs/642.html" title="q儿园环创设计的四个重点" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园环创设计的四个重点</a></li> <li><a href="/zxfs/787.html" title="郑州市幼儿园装修设计公司" target="_blank"><span class="li_dec"></span>郑州市幼儿园装修设计公司</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="secc_bdr"> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/zxfs/648.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园走廊墙?走廊墙饰设计的作? src="/uploads/allimg/180801/1-1PP1162UD41.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/zxfs/648.html" title="q儿园走廊墙?走廊墙饰设计的作? target="_blank">q儿园走廊墙?走廊墙饰设计的作?/a> <div class="item_des">现在来多的幼儿园开始注重每个空间的设计Q比如说 q儿园走廊设?Q楼梯间设计{等Q细节方面是做的来到位。今天金宝贝装饰来给大家分n</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/zxfs/114.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园风水课堂:教室镜子位置讲究" src="/uploads/allimg/180104/1-1P104154F1E1.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/zxfs/114.html" title="q儿园风水课堂:教室镜子位置讲究" target="_blank">q儿园风水课堂:教室镜子位置讲究</a> <div class="item_des">q儿园的教室因ؓ功能的不同所以装修样式也不同Q有的舞y教室、厕所、多功能教室{等都会安装镜子Q因为镜子不仅可以做辅助作用Q还能改善室内狭</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/zxfs/85.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园卫生间风水布置 卫生间风水禁? src="/uploads/allimg/171226/1-1G226142632434.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/zxfs/85.html" title="q儿园卫生间风水布置 卫生间风水禁? target="_blank">q儿园卫生间风水布置 卫生间风水禁?/a> <div class="item_des">对于q儿园装修设计来_卫生间也是必不可的Qؓ了整体效果美观卫生间的设计当然也会重视v来,虽然q些l节大家都会费心思去做,但是很可能最</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/zxfs/77.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="沈阳q儿园装?会议室风水布局" src="/uploads/allimg/171225/1-1G225114403W2.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/zxfs/77.html" title="沈阳q儿园装?会议室风水布局" target="_blank">沈阳q儿园装?会议室风水布局</a> <div class="item_des">q儿园会议室装修布局Ҏ个幼儿园都有很大的媄响,对于比较在乎风水的园长朋友来_如果q儿园会议室布局不合理,很有可能会媄响到q儿园h气和</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="xzx_secc xzx_sec clearfix"> <div class="secc_hd"> <ul class="secc_hdside"> <li><a href="/style">MORE>></a></li> </ul> <h2><a href="/style">风格教室</a></h2> </div> <div class="secc_bd"> <div class="secc_bdl"> <div class="bdl_item bdl_item_xa"> <a class="item_hd" href="/style/222.html" title="传统q儿园装?感受中式风格装修力" target="_blank"> <img alt="传统q儿园装?感受中式风格装修力" src="/uploads/allimg/180125/1-1P125115055Z8.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">传统q儿园装?感受中式风格装修力</span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <a class="item_hd" href="/style/205.html" title="式风格q儿园详?仿佛|n于美国乡? target="_blank"> <img alt="式风格q儿园详?仿佛|n于美国乡? src="/uploads/allimg/180123/1-1P123104435627.jpg" width="300" height="210"> <span class="item_lnk">式风格q儿园详?仿佛|n于美国乡?/span> <span class="item_lnk_iebg"></span> </a> <div class="bdl_item"> <ul class="item_bd"> <li><a href="/style/1610.html" title="青岛q儿园装?q儿园装修风gl? target="_blank"><span class="li_dec"></span>青岛q儿园装?q儿园装修风gl?/a></li> <li><a href="/style/2043.html" title="目前比较行的幼儿园装修风格主要有哪? target="_blank"><span class="li_dec"></span>目前比较行的幼儿园装修风格主要有哪?/a></li> <li><a href="/style/1983.html" title="q儿园设计中有哪些比较主的风格" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园设计中有哪些比较主的风格</a></li> <li><a href="/style/1818.html" title="q儿园装修风g系风格介绍" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修风g系风格介绍</a></li> <li><a href="/style/1736.html" title="q儿园设计风格如何选择Q哪U好Q? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园设计风格如何选择Q哪U好Q?/a></li> <li><a href="/style/1699.html" title="日系风格的幼儿园设计" target="_blank"><span class="li_dec"></span>日系风格的幼儿园设计</a></li> <li><a href="/style/1599.html" title="早教中心装修有哪些风格可选择" target="_blank"><span class="li_dec"></span>早教中心装修有哪些风格可选择</a></li> <li><a href="/style/1601.html" title="q儿园装修风g的日pd儿园有哪些设计原? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修风g的日pd儿园有哪些设计原?/a></li> <li><a href="/style/1589.html" title="q儿园装修设计之中式风格q儿? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园装修设计之中式风格q儿?/a></li> <li><a href="/style/1587.html" title="q儿园环境风g田园风格如何设计" target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园环境风g田园风格如何设计</a></li> <li><a href="/style/1574.html" title="中国风的q儿园风格如何进行装饰设? target="_blank"><span class="li_dec"></span>中国风的q儿园风格如何进行装饰设?/a></li> <li><a href="/style/1361.html" title="q儿园欧式风D计要抓住的重? target="_blank"><span class="li_dec"></span>q儿园欧式风D计要抓住的重?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="secc_bdr"> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/style/191.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园东南亚风格装修 感受林的自焉? src="/uploads/allimg/180119/1-1P119112226404.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/style/191.html" title="q儿园东南亚风格装修 感受林的自焉? target="_blank">q儿园东南亚风格装修 感受林的自焉?/a> <div class="item_des">随着Z对城市紧张生zȝ境的厌倦,来多Z开始向往大自然的生活环境Q这也是东南亚风D修出现的原因Q而在q儿园的装修变化成森p装修风</div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/style/152.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园美式装修风?式风搭配技? src="/uploads/allimg/180111/1-1P1111I11U08.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/style/152.html" title="q儿园美式装修风?式风搭配技? target="_blank">q儿园美式装修风?式风搭配技?/a> <div class="item_des">很多园长在装修时会选择式风格, 它的自然,?率性成Z大家选择它的重要理由,如果您也对美式风格感兴趣那么来看看 式风格的搭配技?吧?/div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/style/94.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园办公室中式风格 中式装修注意事项" src="/uploads/allimg/171228/1-1G22Q44K0X7.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/style/94.html" title="q儿园办公室中式风格 中式装修注意事项" target="_blank">q儿园办公室中式风格 中式装修注意事项</a> <div class="item_des">q儿园中式风D?最q越来越火热Q中国的文化博大_深Q而中式设计更是体现出文化的含_办公室作为幼儿园中最重要的装修部分,当然光g?/div> </div> </div> <div class="bdr_item bdl_item_xc"> <a href="/style/89.html" target="_blank" class="item_img" ><img alt="q儿园室内设?坐n自然田园风格" src="/uploads/allimg/171227/1-1G22G4410U47.jpg" width="130" height="91"><span class="ico_tag">_N?/span></a> <div class="item_bd"> <a href="/style/89.html" title="q儿园室内设?坐n自然田园风格" target="_blank">q儿园室内设?坐n自然田园风格</a> <div class="item_des">随着Z对生zȝ境的q求不断提高Q幼儿园室内设计也越来越回归于自Ӟ随着来多人对“自然美”的推崇Q田园风格受C不少人的喜爱Q而幼?/div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- <script type="text/javascript"> jq('#zxgl_slider').slider({ speed:600, time:5000 }); </script> --> <div class="footer-box"> <div class="footer"> <div class="f_left"><img src="/templets/jianwang360/ts_img/f_logo.png" width="150" height="150" alt="金宝贝装饰官方微? /> <dl> <dd> <p class="footer-part4-phone phonenocache"> 400-050-9055 </p> </dd> <dd> <p class="footer-part4-p">周一臛_?8:00-18:00</p> </dd> </dl> </div> <div class="f_right"> <div class="footer-part"> <div class="footer-part1"> <dl> <dt>北京金宝贝装饰有限公?/dt> <dd>地址Q北京市丰台台\通京停R?号院B?/dd> <dd><a href="http://www.cat2net.com">q儿园设?/a>-<a href="http://www.cat2net.com">q儿园装修设?/a>|<a href="http://www.cat2net.com/sitemap.txt">XML地图</a><a href="http://www.cat2net.com">q儿园室内设?/a>|<a href="http://www.cat2net.com">q儿园设计公?/a></dd> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255627216'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s11.#/z_stat.php%3Fid%3D1255627216%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </dl> </div> <div class="footer-part2"> <dl> <dd><img src="/templets/jianwang360/images/index_22.png" width="94" height="93" alt="金宝贝装饰官方微? /></dd> <dt>官方微信</dt> </dl> </div> </div><div class="clear"></div> <div class="friend"> <div class="s"> <ul> <li style="font-size:16px;font-weight: 300">|站版权归金宝贝装饰所有,<a target="_blank">京ICP?7065070?1</a></li> </ul> </div> </div> </div><div class="clear"></div> </div> </div> <div class="asdf"> <div id="moquu_kehu" class="moquu_kehu"><a target="_blank" rel="nofollow" ><i class="iconfont"></i>在线客服</a></div> <div id="moquu_wshare" class="moquu_wshare"><a href="javascript:void(0)"><i class="iconfont"></i>客服电话 </a> <div class="moquu_wshareh"><b><i class="iconfont"></i></b></div> </div> <div id="moquu_yuyue"><a href="javascript:void(0)" class="moquu_yuyue bottom_up"><i class="iconfont"></i>立即预约</a></div> <div id="moquu_wxin" class="moquu_wxin"><a href="javascript:void(0)"><i class="iconfont"></i>官方微信</a> <div class="moquu_wxinh"><b><i class="iconfont"></i></b></div> </div> <a id="moquu_top" href="#" style="display: none;"><i class="iconfont"></i>回到剙</a> </div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/jianwang360/css/baojia.css" /> <div class="bottom_from"> <div class="bottom_btn"> <div class="bottom_up bottom_down"></div> </div> <div class="bjpc_dk_xk"> <form action="javascript:;" enctype="multipart/form-data" method="post" class="registerform"> <table style="table-layout:fixed;"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="2" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <ul class="zuo"> <li>姓名Q? <input type="text" value="姓名" class="k" onfocus="xiaoshi10()" id="name3" name="name" datatype="s6-30" /> </li> <li>地址Q? <input type="text" value="您的地址" class="k" onfocus="xiaoshi7()" id="address5" name="address" datatype="s6-30" errormsg="地址臛_6个字W?最?0个字W!" /> </li> <li>场地面积Q? <input type="text" value="场地面积m̔" class="k" onfocus="xiaoshi8()" id="area5" name="area" datatype="s1-4" errormsg="填写面积1-9999qxcI" onkeyup="(this.v=function(){this.value=this.value.replace(/[^0-9-]+/,'');}).call(this)" onblur="this.v();" /> </li> <li>场地cdQ? <input type="radio" name="xinlao" value="新徏" checked="checked"> <label for="newHouse">新徏</label> <input type="radio" name="xinlao" value="攚w?> <label for="usedHouse">攚w?/label> </li> <li>园所定位Q? <select id="house" name="house" class="k"> <option value="1">单装?/option> <option value="2">一般装?/option> <option value="3">中等装修</option> <option value="4">高端装修</option> <option value="5">豪华装修</option> </select> </li> <li>手机LQ? <input type="text" value="您的手机L" class="k" onfocus="xiaoshi9()" id="tel5" name="tel" datatype="m" errormsg="误入正的手机LQ? onkeyup="(this.v=function(){this.value=this.value.replace(/[^0-9-]+/,'');}).call(this)" onblur="this.v();"/> </li> <li> <p>Z您的合法权益Q您的隐U将被严g密?/p> </li> </ul> <table> </table> <ul class="zhong"> <div> <input type="button" id="tijiao" value="" onclick="add_ajaxmessage()"> <img src="/baojia/picture/ksjs.gif" alt=""></div> </ul> </table> </form> <ul class="you"> <li class="zjk">您的装修预算Q? <input id="jiesuan" readonly/> ?/li> <li class="fjk"> <p>设计费: <input id="shejifei" readonly/> ?/p> <p>装修费: <input id="housefei" readonly/> ?/p> </li> <li class="you_xia"> <p>装修预算数据由金宝贝装饰历史服务上千家幼教园所设计装修数据、各大城市装修公司合同数据经q大数据实时分析预算?/p> </li> </ul> <div class="clearfix"></div> </div> </div> <script> $(".from_box_left span").click(function(){ $(this).addClass("on").siblings().removeClass("on").parent("p").siblings("input").val($(this).text()); }) var i=0; var topT="20px"; var kk=setInterval(function(){ if(i==0){ topT='25px'; } if(i==1){ topT='35px'; } if(i==2){ topT='45px'; i=0; }else{ i++; } $(".bottom_up.bottom_down").css("background-position","center "+topT); },200); $(".bottom_up").click(function(){ if(parseInt($(".bottom_from").css("bottom"))==0){ $(".bottom_from").animate({ bottom:"-420px" },200,function(){ $(".bottom_up").addClass("bottom_down"); }) }else{ $(".bottom_from").animate({ bottom:"0" },200,function(){ $(".bottom_up.bottom_down").css("background-position","center center"); $(".bottom_up").removeClass("bottom_down"); }) } }) //q回剙 $(".moquu_wshare a").click(function () { $(".moquu_wshareh").show(); }); $(".moquu_wshare .moquu_wshareh b").click(function () { $(".moquu_wshareh").hide(); }); $(".moquu_wxin a").click(function () { $(".moquu_wxinh").show(); }); $(".moquu_wxin .moquu_wxinh b").click(function () { $(".moquu_wxinh").hide(); }); //q回剙 $(".ad_ul .x_clons").click(function () { $(".ad_min").hide(); }); //q回剙 function b() { h = $(window).height(), t = $(document).scrollTop(), t > h ? $("#moquu_top").show() : $("#moquu_top").hide() } $(document).ready(function() { b(); $("#moquu_top").click(function() { $(document).scrollTop(0) }) }), $(window).scroll(function() { b(); }); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?487479a48ecf93b882bc4499266e5ecd"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript"> function isLeapYear(){ var house = document.getElementById("house").value; var area = document.getElementById("area5").value; if(area < 1000) { if(house == 1) { var housefei = 500 * area; var shejifei = 50000; var jiesuan = 500 * area + 50000; }else if(house == 2) { var housefei = 600 * area; var shejifei = 50000; var jiesuan = 600 * area + 50000; }else if(house == 3) { var housefei = 700 * area; var shejifei = 50000; var jiesuan = 700 * area + 50000; }else if(house == 4) { var housefei = 800 * area; var shejifei = 50000; var jiesuan = 800 * area + 50000; }else if(house == 5) { var housefei = 1000 * area; var shejifei = 50000; var jiesuan = 1000 * area + 50000; }else{ } }else{ if(house == 1) { var housefei = 500 * area; var shejifei = 80000; var jiesuan = 500 * area + 80000; }else if(house == 2) { var housefei = 600 * area; var shejifei = 80000; var jiesuan = 600 * area + 80000; }else if(house == 3) { var housefei = 700 * area; var shejifei = 80000; var jiesuan = 700 * area + 80000; }else if(house == 4) { var housefei = 800 * area; var shejifei = 80000; var jiesuan = 800 * area + 80000; }else if(house == 5) { var housefei = 1000 * area; var shejifei = 80000; var jiesuan = 1000 * area + 80000; }else{ } } document.getElementById("housefei").value = housefei; document.getElementById("shejifei").value = shejifei; document.getElementById("jiesuan").value = jiesuan; }; function xiaoshi(){ var obj=document.getElementById("address"); obj.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi2(){ var obj2=document.getElementById("area"); obj2.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi3(){ var obj3=document.getElementById("tel"); obj3.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi4(){ var obj2=document.getElementById("address2"); obj2.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi5(){ var obj3=document.getElementById("area2"); obj3.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi6(){ var obj2=document.getElementById("tel2"); obj2.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi7(){ var obj5=document.getElementById("address5"); obj5.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi8(){ var obj6=document.getElementById("area5"); obj6.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi9(){ var obj7=document.getElementById("tel5"); obj7.setAttribute("value",""); }; function xiaoshi10(){ var obj10=document.getElementById("name3"); obj10.setAttribute("value",""); }; function add_ajaxmessage(){ var zhi12 = $('#name3').val(); var zhi1 = $('#address5').val(); var zhi2 = $("#area5").val(); var zhi3 = $('#tel5').val(); if( zhi12 == "" || zhi12 == "姓名" ){ alert("姓名不能为空Q?); return false; } if( zhi1 == "" || zhi1 == "q儿园地址" ){ alert("地址不能为空Q?); return false; } if( zhi2 == "" || zhi2 == "q儿园面Um̔" ){ alert("面积不能为空Q?); return false; } if( zhi3.length!=11){ alert("手机L必须11位!"); return false; } var name = $("#name3").val(); var address = $("#address5").val(); var area = $("#area5").val(); var xinlao = $('[name="xinlao"]:checked').val(); var house = $("#house").val(); var tel = $("#tel5").val(); //定义变量接收上面表单每项的值和几个dede隐藏的input的? var dataString = 'address='+ address + '&area='+ area + '&name='+ name + '&xinlao='+ xinlao + '&house='+ house + '&tel='+ tel + '&action=post'+ '&diyid=2&do=2&dede_fields=address,text;area,int;xinlao,radio;house,select;tel,text;time,text;ip,text;name,text&dede_fieldshash=ecc04af22917d68d324014329dbadb5c'; $.ajax({ type: "POST", url: "/plus/diy.php", //提交到后台文? data: dataString, //传? success: function(data) { alert('提交成功'); isLeapYear();//成功打印PHPq回的? } }); return false; } </script> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/9ca5fa7ea64a6b63d9a43135b093c316/2";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2ff45363e31d1b2a2035bf89d744be61"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.cat2net.com/">欧美人禽杂交狂配</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><noscript id="ydx2g"></noscript><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></listing></noscript></p><noscript id="ydx2g"><input id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></input></noscript><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></noscript></input></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></input></listing></p><listing id="ydx2g"></listing><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></listing><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p></noscript></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"></noscript><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p></listing></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></listing></p></p><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p></listing></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></input><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></listing><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></input></input></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></p></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><listing id="ydx2g"></listing> <p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></noscript></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><noscript id="ydx2g"></noscript><input id="ydx2g"><p id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></p></input><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><listing id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></listing><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></input><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><input id="ydx2g"></input><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></noscript><input id="ydx2g"></input><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input></input><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></p></p><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"></noscript><p id="ydx2g"></p><listing id="ydx2g"></listing><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></p><noscript id="ydx2g"></noscript><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></listing></listing> <listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></listing><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"></noscript><input id="ydx2g"></input><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing></input><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p></p><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></p><input id="ydx2g"></input><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript></listing><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></listing></listing><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></noscript><input id="ydx2g"></input><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></noscript></noscript><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></p></noscript></noscript><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></p></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></input></input></input><listing id="ydx2g"></listing><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></noscript><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"></p><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript></listing><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"></noscript><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></p><noscript id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></noscript><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input></input></input><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"></noscript></listing></listing><listing id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></listing><listing id="ydx2g"></listing><input id="ydx2g"></input><p id="ydx2g"></p><noscript id="ydx2g"><p id="ydx2g"><input id="ydx2g"><input id="ydx2g"></input></input></p></noscript><input id="ydx2g"><listing id="ydx2g"></listing></input><listing id="ydx2g"></listing><p id="ydx2g"></p><p id="ydx2g"><noscript id="ydx2g"><input id="ydx2g"><p id="ydx2g"></p></input></noscript></p><noscript id="ydx2g"></noscript></div> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>